KATEGORIE

AKČNÍ PRODUKTY

FINISH tablety do myčky 110ks

Email
Calgonit Finish Powerball Classic tablety do myčky nádobí 110 kusůKulička Powerball předmočí a zjemní nečistoty a silný detergent odstraní všechny zbytky jídla.Návod k použití: Tabletu umístěte do dávkovače na vnitřní straně dvířek Vaší myčky. V případě, že se tableta do myčky nevejde, kontaktujte výrobce myčky nebo použijte uživatelský manuál.Specifická rizikovost: Nebezpečí vážného poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněný bezpečným způsobem. Obsahuje subtisilin. Může vyvolat alergickou reak

Copyright © 2013 | CASPRO.cz

Realizace: Instalace Joomla